سهم قابل توجه بخش های صنعتی از تسهیلات بانک ملی ایران در سال 97

در سال 97 -حمایت از تولید و کالای ایرانی- بخش صنعت و معدن سهم قابل توجهی از تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران را به خود اختصاص داد.

اقتصادگردان به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این
بانک در سال 97 تعداد 35 هزار و 370 فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن
پرداخت کرد که ارزش ریالی این تسهیلات به 160 هزار و 85 میلیارد ریال می
رسد.

همچنین در مدت مذکور، تعداد
69 هزار و 946 فقره تسهیلات به ارزش 35 هزار و 530 میلیارد ریال به بخش
کشاورزی و صنایع تبدیلی و تعداد 68 هزار و 163 فقره تسهیلات به ارزش 16
هزار و 626 میلیارد ریال به بخش مسکن و ساختمان اختصاص یافته است.

سهم
بخش بازرگانی از کل تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران به بخش های مختلف
اقتصادی کشور طی این مدت، 145 هزار و 236 فقره به ارزش 99 هزار و 696
میلیارد ریال بوده است.

در 12 ماه
سال گذشته، تعداد 660 فقره تسهیلات به ارزش چهار هزار و 995 میلیارد ریال
به بخش صادرات و یک میلیون و 714 هزار و 372 فقره تسهیلات به ارزش 691 هزار
و 864 میلیارد ریال به بخش خدمات اختصاص یافته است.

در
مجموع دو میلیون و 33 هزار و 747 فقره تسهیلات به ارزش یک میلیون و هشت
هزار و 796 میلیارد ریال در سال 97 توسط بانک ملی ایران به بخش های مختلف
اقتصادی پرداخت شده است.


پاسخ دهید

دیدگاه شما