رقابت‌های کشتی آزاد زیر 23 سال آسیا| قهرمانی ایران با کسب 4 مدال طلا، 3 نقره و 2 برنز

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری تسنیم از مغولستان، رقابت‌‌های کشتی آزاد زیر 23 سال آسیا روزهای 2 تا 4 فروردین ماه در شهر اولان‌باتور مغولستان برگزار شد و در پایان تیم کشتی آزاد امید کشورمان با کسب چهار مدال طلای علی سوادکوهی، احمد بذری، ارشک محبی و عباس فروتن در اوزان 79، 86، 92 و 97 کیلوگرم، سه مدال نقره امیرمحمد یزدانی، فرهاد نوری و نوید زنگنه در اوزان 65، 70 و 74 کیلوگرم و دو مدال برنز محمد نامجومطلق و محمد مرادی در اوزان 61 و 125 کیلوگرم و کسب 200 امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت. پس از تیم ایران تیم‌های مغولستان و قزاقستان به ترتیب با 177 و 146 امتیاز دوم و سوم شدند.

نتایج کشتی‌گیران کشورمان به شرح زیر است:

در وزن 57 کیلوگرم پنج کشتی‌گیر به صورت دوره‌ای به رقابت پرداختند. افشین رحمانی در دیدار نخست با نتیجه 6 بر 3 مغلوب «راهول» از هند شد و در کشتی دوم با نتیجه 8 بر 7 مقابل «ادلان عسکراف» از قزاقستان شکست خورد و در دیدار سوم نیز مقابل «بک بولات میرزانظر اولو» از قرقیزستان با نتیجه 10 بر صفر مغلوب شد. نماینده کشتی ایرانی در کشتی چهارم خود با نتیجه 10 بر صفر مقابل «چینزوریگ تسراما» از مغولستان شکست خورد و پنجم شد.

رقابت‌های وزن 61 کیلوگرم نیز با حضور هفت نفر و در دو گروه به صورت دوره‌ای برگزار شد. محمد نامجومطلق در گروه دوم با نتیجه 12 بر یک و ضربه فنی «اورازوف» از ترکمنستان را شکست داد، اما در کشتی دوم با نتیجه 3 بر یک مغلوب «اصیل آیتاکین» از قزاقستان شد و به دیدار نیمه نهایی رفت. نامجومطلق در این دیدار مقابل «اولوکبک ژولدوشبیکوف» از قرقیزستان با نتیجه 6 بر یک شکست خورد و راهی دیدار رده‌بندی شد. نماینده وزن 61 کیلوگرم کشتی ایران در دیدار رده‌بندی بار دیگر مقابل «اصیل آیتاکین» از قزاقستان قرار گرفت و با نتیجه 3 بر صفر وی را شکست داد و صاحب مدال برنز شد.

براساس این گزارش مبارزات وزن 65 کیلوگرم با حضور هشت کشتی‌گیر برگزار شد و  امیرمحمد یزدانی در دیدار نخست با نتیجه 13 بر صفر «ویلیسیو» از چین را مغلوب کرد و در مرحله نیمه نهایی نیز با نتیجه 15 بر 5 از سد «پراوین» از هند گذشت و راهی دیدار فینال شد. یزدانی در دیدار فینال مقابل «تولگا تومور اوچیر» از مغولستان با ضربه فنی شکست خورد و به مدال نقره بسنده کرد.

فرهاد نوری نماینده کشورمان در وزن 70 کیلوگرم بود که با رقابت 7 نفر پیگیری شد. فرهاد نوری در گروه اول در کشتی نخست با نتیجه 13 بر 3 «هایری» از چین را مغلوب کرد و در کشتی دوم با نتیجه 12 بر 5 «پرمان هومادوف» از ترکمنستان را شکست داد. نوری در کشتی سوم با نتیجه 7 بر 3 از سد «آیدین تاجیگالی» از قزاقستان گذشت و راهی دیدار نیمه نهایی شد. نماینده کشورمان در این دیدار مقابل «اسلام‌بک اوروزبکوف» از قرقیزستان با نتیجه 11 بر 10 به پیروزی رسید و راهی دیدار فینال شد. نوری در دیدار فینال با نتیجه 11 – 11 مغلوب «تمولن انختویا» از مغولستان شد و به مدال نقره رسید.

جدول وزن 74 کیلوگرم مسابقات با حضور شش کشتی‌گیر و در دو گروه سه نفره قرعه‌کشی شد. نوید زنگنه در گروه یک مقابل «بکجان ژامبولوف» از قرقیزستان با نتیجه 5 بر 3 پیروز شد و در کشتی دوم نیز با نتیجه 12 بر 4  «باتیار نبی‌اف» از ترکمنستان را شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. او در این مرحله نیز با نتیجه 3 – 3 از سد «دارخان یسینگالی» از قزاقستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. زنگنه در این دیدار با ضربه فنی مغلوب «اوتگونبایار باتسوری» از مغولستان و صاحب مدال نقره شد.

یکی از چهره‌های طلایی کشورمان علی سوادکوهی بود که در وزن 79 کیلوگرم از سکوی قهرمانی بالا رفت، وزنی که با حضور پنج کشتی‌گیر و به صورت دوره‌ای برگزار شد. علی سوادکوهی در کشتی نخست با نتیجه 10 بر صفر از سد «موراتبک ماجیتوف» از قزاقستان گذشت. او در مبارزه دوم با نتیجه 11 بر صفر «تسرنداش باساندورج» از مغولستان را مغلوب کرد و در دیدار سوم خود با نتیجه 11 بر صفر مقابل «آتای ایزابکوف» از قرقیزستان پیروز شد. سوادکوهی در دیدار چهارم و پایانی نیز با نتیجه 8 بر 2 «وردیو گولیا» از هند را مغلوب کرد و به مدال طلا دست یافت.

مبارزات وزن 86 کیلوگرم نیز با حضور 5 نفر و به صورت دوره‌ای پیگیری شد. در این وزن احمد بذری در کشتی نخست با نتیجه 5 بر یک «گانخویاک گانباتار» از مغولستان را مغلوب کرد و در کشتی بعد با نتیجه 12 بر یک «پراوین» از هند را شکست داد. بذری در کشتی سوم با نتیجه 12 بر یک برابر «دولتمیرات اورازگیلیوف» از ترکمنستان به برتری رسید و در دیدار چهارم و نهایی خود نیز با نتیجه 10 بر صفر از سد «یسکالی دولتکازی» از قزاقستان گذشت و صاحب مدال طلا شد.

پیکارهای وزن 92 کیلوگرم هم با حضور پنج کشتی‌گیر و  به صورت دوره‌ای برگزار شد. ارشک محبی در دور نخست این وزن با نتیجه 6 بر صفر «آدلت کالتایف» از قزاقستان را مغلوب کرد و در دور بعد مقابل «ویکی» از هند با نتیجه 5 بر صفر پیروز شد. محبی در دور سوم نیز با نتیجه 8 بر 2 «آزات گاجیف» از ترکمنستان را شکست داد. نماینده کشورمان در کشتی چهارم و پایانی خود با نتیجه 10 بر صفر از سد «تسوگتگرل مونخباتار» از مغولستان گذشت و به مدال طلا دست یافت.

رقابت‌های وزن 97 کیلوگرم نیز مانند اکثر اوزان با حضور پنج کشتی‌گیر برگزار شد و عباس فروتن در دور اول مقابل «مونگونشاگی توموربات» از مغولستان با نتیجه 5 بر صفر پیروز شد. وی در دور دوم با نتیجه 10 بر صفر «حسین نصیر» از هند را مغلوب کرد و در مبارزه سوم نیز با نتیجه 15 بر 5 «ژاسولان یرمنبت» از قزاقستان را شکست داد. فروتن در کشتی چهارم و پایانی خود با توجه به حاضر نشدن «کونای نورداولتوف» از قرقیزستان به دلیل مصدومیت، پیروز مسابقه شد و به مدال طلا دست یافت.

 اما وزن 125 کیلوگرم و پایانی رقابت‌ها  با حضور شش کشتی‌گیر و در دو گروه پیگیری شد. محمد مرادی در گروه دوم ابتدا مقابل «ار سونگبو» از چین با نتیجه 11 بر صفر پیروز شد، اما در ادامه با نتیجه 7 بر 3 مغلوب «لخاگواگرل مونختور» از مغولستان شد و به دیدار نیمه نهایی رفت. مرادی در دیار نیمه نهای نیز با نتیجه 4 بر صفر و ضربه فنی مقابل «یوسوپ باتیرمورزایف »از قزاقستان شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد. نماینده کشورمان در این دیدار در  مصاف با «مظفر ژاپویف» از قرقیزستان با نتیجه 11 بر 9 به برتری دست یافت و صاحب مدال برنز شد.

رده‌بندی انفرادی و تیمی این رقابت‌ها به شرح زیر است:

57 کیلوگرم: 1- راهول آواره (هند)، 2- بکبولات میرزانظر اولو (قرقیزستان)، 3- چینزوریگ تسرما (مغولستان) و 5- افشین رحمانی (ایران)
61 کیلوگرم: 1- الوکبک ژولدوشبکوف (قرقیزستان)، 2- سونبا گونگانی (هند) و 3- محمد نامجو مطلق (ایران)
65 کیلوگرم: 1- تولگا تومور اوچیر (مغولستان)، 2- امیرمحمد یزدانی (ایران) و 3- الیاس ژومای (قزاقستان) و پراوین (هند)
70 کیلوگرم: 1- تمولن انختویا (مغولستان)، 2- فرهاد نوری (ایران) و 3- آیدین تاجیگالی (قزاقستان)
74 کیلوگرم: 1- اوتگونبایار باتسوری (مغولستان)، 2- نوید زنگنه (ایران) و 3- دارخان یسنگالی (قزاقستان)
79 کیلوگرم: 1- علی سوادکوهی (ایران)، 2- ور دیو گولیا (هند) و 3- آتای ایزابکوف (قرقیزستان)
86 کیلوگرم: 1- احمد بذری (ایران)، 2- دولتمیرات اورازگیلیوف (ترکمنستان) و 3- گانخویاگ گانباتار (مغولستان)
92 کیلوگرم: 1- ارشک محبی (ایران)، 2- آزات گاجیف (ترکمنستان) و 3- تسوگتگرل مونخباتار (مغولستان)
97 کیلوگرم: 1- عباس فروتن (ایران)، 2- ژاسولان یرمنبت (قزاقستان) و 3- مونگونشاگای توموربات (مغولستان)
125 کیلوگرم: 1- یوسوپ باتیرمورزایف (قرقیزستان)، 2- لخاگواگرل مونختور (مغولستان) و 3- محمد مرادی (ایران)

رده بندی تیمی: 1- ایران 200 امتیاز، 2- مغولستان 177 امتیاز، 3- قزاقستان 146 امتیاز، 4- هند 140 امتیاز، 5- قرقیزستان 114 امتیاز و 6- ترکمنستان 75 امتیاز.

انتهای پیام/


پاسخ دهید

دیدگاه شما