به روزرسانی فهرست دریافت کنندگان ارز نیمایی و دولتی

به روزرسانی فهرست دریافت کنندگان ارز نیمایی و دولتی بانک مرکزی در راستای شفاف سازی و اطلاع رسانی عمومی فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را به روزرسانی و منتشر کرد.

اقتصادگردان– به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، فهرست انتشار یافته حاوی دریافت کنندگان
ارز دولتی و نیمایی طی بازه زمانی فروردین ماه 1397 تا 31 فروردین ماه 1398
است.

گفتنی است این فهرست شامل اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه
میزان و نرخ ارز دریافتی است که از طریق سامانه نیما ارز دریافت کرده اند.


پاسخ دهید

دیدگاه شما