بانک اطلاعات آزمایشگاه‌های فعال حوزه هوافضا راه‌اندازی شد

ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با فراهم شدن زیرساخت‌ها و بسترسازی برای تست و آزمون محصولات هوافضا، اقدام به تکمیل بانک اطلاعاتی آزمایشگاه‌های فعال حوزه هوافضا کرده است.

اقتصادگردان– ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری
با هدف «توسعه فناوری، صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان»، ضرورت ایجاد بسترهای
لازم برای تست و آزمون محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و طرح‌های کلان مندرج
در سند جامع توسعه هوافضا»، «تجاری‌سازی و برندسازی محصولات» و «حمایت
هدفمند از طرح‌های آزمایشگاهی، برای ساختاردهی و انسجام‌بخشی به
زیرساخت‌های آزمایشگاهی» اقدام به تکمیل بانک اطلاعاتی آزمایشگاه‌های فعال
حوزه هوافضا کرد.

در این پروژه که در ذیل طرح «شبکه ملی آزمایشگاهی هوافضا» انجام شد،
بانک اطلاعات موجود در شبکه و آزمایشگاه‌های فعال در این حوزه مورد بررسی
قرار گرفت و مراکز آزمون فعال حوزه فناوری هوافضا شناسایی شد. این طرح با
کمک شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
اجرایی شد.


پاسخ دهید

دیدگاه شما